MOULAGE
Fashion Technique & development trends

Moulage

Moulage /มูลาจ คือเทคนิคการทำงานวางโครงสร้างของการทำแพทเทิรน์บนหุ่น สำหรับใช้เฉพาะแบบที่ต้องการความแตกต่างไม่เหมือนใครในกลิ่นอายของนักออกแบบ โดยมีหลักการจากการทำสัดส่วนบนตัวหุ่น ด้วยเชือกขึงสีแดงหรือดำ และทำงานเพียงซีกหนึ่งของตัวหุ่นเท่านั้น

รูปแบบ Fashion Trend

แบ่งเป็น 2 Season
(เรื่อง Shape , สี , แบบกระแสนิยม)
Spring Summer ระหว่าง มีนาคม – กันยายน
Fall / Winter ระหว่าง กันยายน – กุมภาพันธ์

Embroidery Haute Couture

ศิลปะงานปัก โดยใช้เข็มโครเชต์แบบพิเศษสไตล์ฝรั่งเศส เทคนิคการสัมผัสวัตถุดิบปักจากด้านล่างขึ้นด้านบน ที่จะมองเห็นงานเมื่อปักเสร็จเท่านั้น
งานปัก 150 ชั่วโมงกับ งานปักชั้นสูง Lesage ฝรั่งเศส

EXPERIENCE

Designer’s work